Prejsť na začiatok
UNIVERSITY.sk
Zdielať
sk

Riadenie projektov


Ľudia. Procesy. Inovácie.

01.

analýza a dizajn

02.

prototyp a vývoj riešenia

03.

test, nasadenie a podpora

Väčšinou riešime náročné a nejasno definované problémy. Po úvodných konzultáciách, prichádzame s logickým, štruktúrovaným, výhodným a praktickým riešením. Následne riešenie realizujeme. Sme presvedčení, že jednoduché riešenia fungujú - od konceptu až po nasadenie. Sme orientovaní na dodanie výsledku podľa zadania. Vieme ponúknuť už takmer 20 ročné skúsenosti v projektovom riadení a v riadení kvality.
Andrej Kramár

— Andrej Kramár

Zakladateľ / Founder

Služby

Projektový manažment

Riadime projekty – od zadania až po roll-out. Pomáhame analyzovať a pretvárať biznis modely, organizáciu a technológiu pre efektívne vedenie spoločnosti.

Pomáhame našim klientom uchopiť najnovšie obchodné trendy a technologické výzvy a posúdiť možnosti ich prijímania do svojich stratégií a organizácií.

Rozsah našich služieb:

 • manažérske poradenstvo a riadenie spoločnosti
 • projektový manažment (PMO) a riadenie projektov
 • tvorba dokumentácie v súlade s Vyhláškou 401/2023 Zz
 • tvorba Štúdií a Zámerov (aj pre projekty EÚ – POO/OPSK/…)
 • tvorba BC/CBA (businnes case)
 • nastavovanie KPI (merateľných ukazovateľov)
 • biznis / IT analýza procesných a funkčných návrhov
 • zavádzanie BI (business intelligence)
 • poradenstvo v oblasti čerpania EÚ fondov

Informačné technológie

Poskytujeme služby od vývoja softvéru na zákazku, integráciu IT a služby migrácie dát. Poskytujeme end-to-end služby v oblasti IT. Od IT architektúry a technického návrhu až po vývoj aplikácií, BI, IT bezpečnosť, integráciu IT systémov a ich komponentov.

Pomáhame našim klientom získať čo najviac svojich informačných technológií, či už ide o hlavné systémy podporujúce ich obchodné riešenia, dátové sklady a riešenia BI, integračné platformy alebo jednoúčelové softvérové ​​nástroje.

Rozsah našich služieb:

 • tvorba obchodných stratégií a architektúry
 • zavádzanie inovácií (technologických / digitálnych)
 • tvorba metodológií a štandardov (vzorov a šablon)
 • služby systémovej integrácie
 • redukcia nákladov na prevádzku – SLA a Vendor manažment

Riadenie kvality (QA)

Chápeme dôležitosť kvality pre konečný úspech každého projektu a preto dodržiavame zvolenú metodiku zabezpečenia kvality. Náš kvalifikovaný tím sa zapája do projektov od prípravných fáz a zúčastňuje sa na analýze problémov, identifikácii ich riešenia, prioritizácii a ich riešení.

Realizujeme projekty so svetovo uznávanými metodikami PMI, IPMA, PRINCE2 a inými.

Rozsah našich služieb:

 • nezávislý dohľad nad kvalitou projektu a služieb (Q&A)
 • meranie a riadenie výkonnosti (KPI)
 • riadenie procesov (Six Sigma)
 • optimalizácia biznis procesov (BPM)
 • obsahový a dokumentačný audit
 • audit orientovaný na kyberbezpečnosť